Web: www.mindop.sk


  Agentúra je členom

Kontakt

Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany (RRA H)

Kontakt:
Ing. Stanislava Papánek – Riaditeľka RRA H
Pekárska 7489/40A
91700 Trnava

tel.: 033/381 1524
fax: 033/381 1524
mobil: 0905/822 227

e-mail: rrah@rrah.sk
web: www.rrah.sk